โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

บริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรม Attendance และจัดจำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan เครื่องอ่านบัตร เพื่อใช้ในการลงเวลาทำงานหรือทำงานแบบระบบ Access Control ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

HR Solution

Manage HR Resources

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

Fingerscan & Cards

Employee Time and Access Control

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเก็บเวลาทำงานพนักงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบัตร ที่ได้มาตรฐาน

About us

Experience and Specialist

คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ ผูู้เชี่ยวชาญระบบบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน