โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Training

OutPay Training Schedule Y2020 (ตารางการฝึกอบรมโปรแกรมเงินเดือน OutPay ปี 2563)

หลักสูตรฝึกอบรม: Basic OutPay XE

มกราคม
อ.7 - พ.8 เวลา 9:30 - 16:00
อ.21 - พ.22 เวลา 9:30 - 16:00
กุมภาพันธ์
อ.4 - พ.5 เวลา 9:30 - 16:00
อ.18 - พ.19 เวลา 9:30 - 16:00
มีนาคม
อ.3 - พ.4 เวลา 9:30 - 16:00
อ.17 - พ.18 เวลา 9:30 - 16:00
เมษายน
อ.7 - พ.8 เวลา 9:30 - 16:00
อ.21 - พ.22 เวลา 9:30 - 16:00
พฤษภาคม
อ.12 - พ.13 เวลา 9:30 - 16:00
มิถุนายน
อ.9 - พ.10 เวลา 9:30 - 16:00
กรกฏาคม
อ.7 - พ.8 เวลา 9:30 - 16:00
สิงหาคม
อ.4 - พ.5 เวลา 9:30 - 16:00
กันยายน
อ.1 - พ.2 เวลา 9:30 - 16:00
ตุลาคม
อ.6 - พ.7 เวลา 9:30 - 16:00
พ.14 - พฤ.15 เวลา 9:30 - 16:00
พฤศจิกายน
อ.3 - พ.4 เวลา 9:30 - 16:00
พ.11 - พฤ.12 เวลา 9:30 - 16:00
ธันวาคม
อ.1 - พ.2 เวลา 9:30 - 16:00

ดาวน์โหลด หัวข้อการฝึกอบรม (OutPay Training Agenda)


MAS Training Schedule Y2020 (ตารางการฝึกอบรม MAS ปี 2563)

หลักสูตรฝึกอบรม: MAS

มกราคม
อ. 14 เวลา 9:00 - 16:00
กุมภาพันธ์
อ. 11 เวลา 9:00 - 16:00
มีนาคม
อ. 10 เวลา 9:00 - 16:00
เมษายน
พฤ. 16 เวลา 9:00 - 16:00
พฤษภาคม
อ. 5 เวลา 9:00 - 16:00
มิถุนายน
อ. 2 เวลา 9:00 - 16:00
กรกฏาคม
อ. 14 เวลา 9:00 - 16:00
สิงหาคม
อ. 11 เวลา 9:00 - 16:00
กันยายน
อ. 8 เวลา 9:00 - 16:00
ตุลาคม
จ. 12 เวลา 9:00 - 16:00
พฤศจิกายน
อ. 10 เวลา 9:00 - 16:00
ธันวาคม
อ. 8 เวลา 9:00 - 16:00
การขอเข้ารับการฝึกอบรม

ท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้โดยกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มยืนยันการฝึกอบรม และสแกนส่งทางอีเมล์ support@ControlA.co.th ก่อนวันเวลาในการฝึกอบรม ล่วงหน้า 7 วัน *กรณีท่านต้องการยกเลิกการฝึกอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อรักษาสิทธิ์การฝึกอบรมในครั้งถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกบริการลูกค้า 02-248-1234 #2 หรือ support@ControlA.co.th วันหยุดบริษัท อ้างอิงตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย