โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Suprema Models Comparision

Model
BioStation T2 BioStation BioLite Net BioEntry Plus X-Station Xpass
Authentication Modes Finger/Card/PIN Finger/Card/PIN Finger/Card/PIN Finger/Card Card/PIN Card
Fingerpint Sensor Optical Optical Optical Optical N/A N/A
Face Detection Camera Yes N/A N/A N/A Yes N/A
Card Options EM/Mifare EM/MIfare/HID Prox EM/Mifare EM/Mifare/HID Prox/HID iClass/Felica EM/Mifare EM/Mifare/HID Prox
Template Capacity

400,000 (1:1)

20,000 (1:N)

400,000 (1:1)

20,000 (1:N)

10,000 (1:N) 10,000 (1:N) - -
Max Users 200,000 200,000 5,000 5,000 200,000 40,000
Log Capacity

1,000,000

(5,000 image log)

1,000,000 50,000 50,000

1,000,000

(5,000 image log)

50,000
Dimensions
(W x H X D, mm)
155 x 155 x 40 135 x 128 x 50 60 x 185 x 40 50 x 160 x 37 79 x 135 x 21 130 x 45 x 27
USB Host, Slave Host, Slave - - - -
SD Card Slot Yes - - - - -
CPU 667MHz RISC x 1
533MHz DSP x 2
400MHz DSP
200MHz RISC
400MHz DSP 400MHz DSP 667MHz RISC x 1 32-bit Microprocessor
Memory 1GB flash +
256MB RAM
1GB flash +
34MB RAM
8MB flash +
16MB RAM
8MB flash +
16MB RAM
1GB flash +
128MB RAM
(with SD card slot)
8MB flash +
16MB RAM
LCD Display

5.0" WVGA touch screen

2.5" QVGA - - 3.5" QVGA
touch screen
-
Sound Indication 16-bit Hi-Fi sound 16-bit Hi-Fi sound Multi-tone buzzer Multi-tone buzzer 16-bit Hi-Fi sound Multi-tone buzzer
Weather-proof - - IP65 (outdoor) - - IP65 (outdoor)
POE (power over ethernet) POE - - - - POE
Wireless (LAN) Yes (Optional) Yes (Optional) - - - -
TCP/IP Yes Yes Yes Yes Yes Yes
RS-485 2 channels 1 channel 1 channel 1 channel 2 channels 1 channel
RS-232 Yes Yes - - - -
Wiegand In & Out
(switchable)
In & Out In & Out
(switchable)
In & Out
(switchable)
In & Out
(switchable)
In & Out
(switchable)
TTL I/O 4 input 4 I/O 2 Input 2 Input 2 Input 2 Input
Built-in Relay 2 1 1 1 1 1