โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

MAS Ready Server

คือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งาน โดยได้มีการติดตั้งระบบปฎิบัติการและฐานข้อมูล รวมถึงการติดตั้ง Web Service ที่สามารถนำมาเป็น Server สำหรับระบบ a-Outpay, MAS ทุกรุ่น ด้วยการทดสอบการทำงานตามความเหมาะสมและจำนวนพนักงานของผู้ใช้งาน เรานำเสนอเซริฟเวอร์แต่ละรุ่นให้เลือกตามความคุ้มค่า หมดปัญหาและการสิ้นเปลืองเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เองหรือความไม่เข้ากันของระบบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ระบบพร้อมใช้งานได้ทันทีและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลฝ่ายบุคคล
  • มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ออกแบบตามจำนวนพนักงาน เพิ่มมั่นใจความสเถียรของระบบ

MAS Ready Server
Recommmend
Economy
Standard
Enterprise
สำหรับพนักงาน
ไม่เกิน 500 คน
สำหรับพนักงาน
ไม่เกิน 2,000 คน
สำหรับพนักงาน
ตั้งแต่ 2,000 คน ขึ้นไป
CPU
Intel Xeon Quad-Core
Intel Xeon Quad-Core
Intel Xeon Quad-Core
RAM
4GB
8GB
12GB
Hard Disk
RAID 1 (2x300GB)
RAID 1/0+1/5 (2x300GB , 4x300GB)
RAID 0+1/RAID 5 (4x500GB)
LICENSE
Windows Server Std 2008/SQL Server Std 2008/a-OutPay Database/Web Server
Windows Server Std 2008/SQL Server Std 2008/a-OutPay Database/Web Server
Windows Server Std 2008/SQL Server Std 2008/a-OutPay Database/Web Server
Service
บริการติดตั้งระบบปฎิบัติการ ฐานข้อมูล และตั้งค่าต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมใช้งาน
บริการติดตั้งระบบปฎิบัติการ ฐานข้อมูล และตั้งค่าต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมใช้งาน
บริการติดตั้งระบบปฎิบัติการ ฐานข้อมูล และตั้งค่าต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมใช้งาน

Remark: กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย