โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

ซองสลิปเงินเดือน / Pay-Slip Form

แบบมาตรฐาน (Standard Form)

ซองสลิปเงินเดือนคาร์บอนในตัว 3 ชั้นกระดาษต่อเนื่องอย่างดี ขนาดมาตรฐาน
  • ขนาด 9*5.5 นิ้ว (2 ตอน)
  • ใช้สำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix
  • จำนวนบรรจุ กล่องละ 1,000 ชุด 
  • สามารถสั่งพิมพ์ได้จากโปรแกรม OutPay ได้พอดี
1-4 กล่อง
5-9 กล่อง
10 กล่องขึ้นไป
1,950 บาท
1,850 บาท
1,650 บาท


ตัวอย่างแบบซองสลิป

สลิปคาร์บอนแบบโล่ง

สลิปคาร์บอนแบบ Pre-printed


การจัดส่งสินค้า (Delivery Service)

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

  • ฟรี บริการจัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน (สั่งตั้งแต่ 2 กล่องขึ้นไป)
  • ถ้าท่านสั่ง 1 กล่อง ท่านสามารถให้พนักงานของท่านแวะมารับสินค้าที่บริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ หากต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งให้คิดค่าบริการ 500 บาท

ในเขตต่างจังหวัด

  • คิดค่าบริการจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน ตามระยะทาง