ePaySlip : Add-on Module

นวัตกรรมการส่งใบสลิปเงินเดือนผ่านทาง e-mail ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการส่งถึงพนักงาน เพราะสามารถส่งให้กับพนักงานได้โดยตรงผ่านทาง e-mail โดยเพิ่มระดับรักษาความปลอดภัยในการเปิดเข้าดูข้อมูลด้วยการเข้ารหัสไฟล์ที่จัดเก็บในรูปแบบของ PDF
System Requirement
  • SMTP Server สำหรับใช้งานการส่ง e-mail
  • ใช้งานร่วมกับ โปรแแกรม a-OutPay Enterprise ทุกรุ่น
  • สามารถทำงานได้บน PC บนระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows