โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Hosting

Internet Hosting Service

คือ บริการให้เช่าหรือใช้ service ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง Internet โดยข้อมูลทั้งหมดจะฝากไว้ที่ Internet Hosting ของเรา ซึ่งต้้งอยู่ที่ Internet Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล ช่วยลดภาระในการลงทุนด้านพื้นที่ และบุคลากรที่ผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ และโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย เช่น ระบบปรับอุณหภูมิ ระบบสำรองไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมผู้ดูแลตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง
Server Location:
  • เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่บน Backbone ขนาดใหญ่ ซึ่งมีวงจรเชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศความเร็วสูง
  • วงจรเชื่อมต่อในประเทศรองรับความเร็วสูงสุด 1 Gbps ซึ่งสามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งมีปัญหา
Security:
  • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ใช้ระบบ Key Card ซึ่งจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ Control-A ที่รับผิดชอบเท่านั้น
  • มีระบบ firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
  • ระบบสำรองไฟด้วยเครื่องสำรองไฟมาตรฐาน Co-Location
Backup:
  • สำรองข้อมูลแบบ Daily Backup และ Monthly Backup สามารถเรียกข้อมูลย้อนหลังได้สูงุสด 30 วัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ไม่ต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์และลิขสิทธิ์
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลระบบและปัญหาความรู้ทางเทคนิค
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย เนื่องจาก Internet Hosting ติดตั้งบน Datacenter ที่ได้มาตรฐาน
  • ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในบริษัทเอง

Internet Hosting - Database Service (for a-Outpay/a-TRM)
บริการฐานข้อมูลสำหรับระบบ a-OutPay กรณีต้องการทำงานระหว่างสาขาหรือต่างสถานที่ในเวลาเดียวกัน

Standard Plan
Premium Plan
No. of Database
1 database
1 database
Maximum Employee
300 employees
Unlimited
Maximum Client Connection
5 Clients
Unlimited
Bandwidth
100 Mbps (Shared)
100 Mbps (Shared)
2,900.-/month
5,500.-/month

Internet Hosting - Web/Database Service (for MAS)
บริการ Web Server สำหรับระบบ MAS และฐานข้อมูล
พร้อมโดเมนเนม <company name>.controla.co.th

Standard Plan
Premium Plan
Web Service
IIS 7.5
IIS 7.5
Maximum Employee
300 employees
Unlimited
No. Of Database
based on package license
based on package license
Bandwidth
100 Mbps (Shared)
100 Mbps (Shared)
5,900.-/month
9,900.-/month

Remark: ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า