โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Contact - Support

HELPDESK SUPPORT +66 (0) 2-248-1234 | support@controla.co.th
FAX +66 (0) 2-157-0793

Contact - Sales

SALES +66 (0) 2-248-1234 | sales@controla.co.th

Office

ControlA Solutions Co., Ltd.
555 Rasa Tower 1 Building, 11th Floor,
Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Business Hour: Mon-Fri 8:30AM - 5:30PM