โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

BioStar Software

BioStar โปรแกรมบริหารจัดการระบบ Access Control ที่มีความสามารถในการจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนบัตรพร้อมฟังก์ชั่นต่างๆมากมาย รองรับการทำงานแบบแบ่ง Zone Management การบริหาร Door Management การกำหนดสิทธิของบุคคลหรือเวลาการเข้าออกประตู

ด้วยการผสานเทคโนโลยี Biometrics กับ IP Network และใช้ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรม BioStar ทำให้ช่วยลดตุ้นทุนของชุดควบคุม (Controller) และต้นทุนในการเดินสายทั้งระบบได้อย่างมาก

Feature

  • Simple and easy installation with less wiring

    เปลี่ยนจากการวางระบบแบบเดิมที่เป็น Centralized System มาเป็นแบบ Distributed System ช่วยลดงานเดินสายในการติดตั้ง

  • Lower cost per door without conventional control panels

    ระบบ IP-Based ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดควบคุม Controller Panel ที่มีต้นทุุนสูง สามารถใช้ BioStar Software ในการควบคุมระบบได้ทั้งหมด

  • Flexible and extendible IP based system structure

    การเปลี่่ยนแปลง ต่อขยาย และเพิ่มเติมสามารถทำได้ง่ายด้วยโครงสร้างของระบบ IP-based system

Configuration